fbpx

Superaktiviteter

Evalueringstid vår 2023

Frist for innlevering av evalueringer for høstsemesteret er søndag 18. juni. Evalueringene finner dere på den blå linken merket "høst" i oppmøtelogg. Dersom link for høstsemesteret ikke vises, betyr det at dere har nye elever eller ikke har lagt inn oppmøte. Når det er registrert oppmøte fire eller fem ganger kommer linken til syne.

Husk å etterlyse elever som mangler i Superbasen! Alle elever skal evalueres med følgende unntak:

  • Elever som har sluttet i løpet av semesteret.
  • Elever som akkurat har startet eller vært til stede såpass lite (under 50 % eller mindre enn 4-5 ganger) at dere ikke har grunnlag til å vurdere dem. Dette avgjør dere best selv, men da må dere skrive i evaluering at dere ikke har noe grunnlag for å gi en skikkelig vurdering av eleven dette semesteret grunnet lav oppmøteprosent, så skal vi manuelt godkjenne og sende ut også disse til foreldre.


Fyll ut satsningsområde og undervisningsmateriell, deretter punkt 1 og 2 om teknikk og noteforståelse.

Pkt. 3. musikalsk forståelse trenger du ikke å fylle ut om du har en aspirant eller en som har spilt i ett år eller mindre. Da kan du legge inn denne standardteksten:

"For elever som har spilt i ett år eller mindre er det ikke rettferdig å vurdere musikalitet eller musikalsk forståelse. For det første er det vanskelig som instruktør å si nok fornuftig til at det blir noe mening i det vi skriver, og for det annet er det ikke rettferdig ovenfor eleven å vurdere en så kompleks egenskap som musikalsk forståelse såpass tidlig. Denne kommer over tid med med erfaring, og nok øving, og er noe få nybegynnere har rukket å utvikle i nevneverdig grad."

For alle andre elever må også punkt 3 fylles ut.

Deretter vurderer dere innsats og fremgang, men husk at de fleste elevene dere evaluerer er

1) barn, samt at de..

2) deltar på en fritidsaktivitet, ikke obligatorisk opplæring

Dermed vil vi ha både de som er interessert i å lære seg å spille og de som er der for det sosiale. Og de fleste havner kanskje i mellomrommet mellom disse to. Derfor er det nok for de fleste elevene lurt å unngå de nederste avkryssingsrutene "eleven har arbeidet lite dette semesteret" og "eleven har ingen fremgang dette semesteret".

Punkt 6, Generelt, blir mest en oppsummering av eleven og timene, og her går det an å kompensere dersom elevene ikke har den store fremgangen med å skrive om elevens gode humør og smittende latter. 

Unngå copy/paste-evalueringer og unngå å skrive like evalueringer for flere elever i samme skolekorps, disse vil ikke godkjennes.

Bruk positivt språk, evalueringene leses av foreldrene og elevene selv, ikke kun korpsledelsen. Dere må fylle ut et visst antall tegn på punkt  1, 2, 3 og 6 for evalueringene skal bli godkjent, men kan mellomlagre og komme tilbake til evalueringen på et senere tidspunkt. 

Når evalueringen er ferdig, krysser dere av "ferdig skrevet" og den går da til godkjenning hos oss. Vi språkvasker, luker bort skrivefeil og ser gjennom alle evalueringene, men se gjennom disse selv også før dere sender dem til oss, det er nærmere 300 stk, så jo bedre jobb dere gjør i forkant, jo glattere går det og jo færre evalueringer trenger vi å sende tilbake for at dere skal gjøre dem om igjen.

Dersom noen ikke rekker å levere til frist søndag 18. juni er det superviktig at dere gir beskjed om dette. Evalueringene må være ute fra oss senest 22.12, og før den tid må de gjennomgås og språkvaskes, og i tillegg må skrivefeil rettes og evalueringene må til slutt godkjennes, og dette tar tid. Ring meg på 46633587 dersom dere lurer på noe. 

Igjen; tusen takk for den jobben dere legger ned i dette, det er disse evalueringene som foreldre først og fremst gir tilbakemeldinger på og de er ofte svært takknemlige for at vi gjør denne jobben.