fbpx

Superaktiviteter

Oppstart høst 2019 
 

Uke 34: Grorud, Haugen, Kjelsås, Siggerud, Grünerløkka (samspill), Lillestrøm (timefordelingsmøte)

Uke 35: Øvingshotellet, Rælingen, Årvoll, Ekeberg, Grorud, Bjørndal, Lilleborg, Uranienborg, Grünerløkka (enetimer), Godlia

Uke 36: Klemetsrud, Karlsrud, Kolbotngarden

Oppdatert 27.08.2019 kl 09:02