fbpx

Superaktiviteter

Saksofon

Saksofon er et musikkinstrument som er mye brukt i alt fra jazz, blues og ulike former for populærmusikk til storband, korps, klassiske saksofonensembler og symfoniorkester.

Saksofonen ble oppfunnet av den belgiske klarinettisten og instrumentmakeren Adolphe Sax på midten av 1840-tallet. Skjønt, at han i det hele tatt levde lenge nok til å finne opp saksofonen, kan virke som mer flaks enn noe annet.

Selve instrumentet som regel er laget av messing, men tilhører likevel treblåsfamilien. Dette er fordi man kan si at den er utviklet etter prinsipper hentet fra klarinetten. Både klarinetten og saksofonen produserer nemlig lyd med et rørblad som er festet til et munnstykke. Rørbladet er som oftest en treflis tilvirket av bambus og det er når denne settes i vibrasjon av luftstrømmen at lyden oppstår. Ved å trykke på klaffer og knapper på instrumentkroppen manipulerer utøveren lengden på den sylindriske instrumentkroppen som i sin tid påvirker tonehøyden.

Hovedsaklig deles saksofonfamilien inn i 4 medlemmer: sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon. Sopransaksofonen klinger høyest i tonehøyde og er stemt i bess. Altsaksofonen er større enn sopransaksofonen og klinger derfor litt dypere. Den er stemt i ess. Tenorsaksofonenen er større enn altsaksofonen og er stemt i bess, altså en oktav lavere enn sopransaksofonen. Lavest i tonehøyde er barytonsaksofonen som er stemt i ess, altså en oktav lavere enn altsaksofonen. På grunn av den tilsynelatende logiske oppbygningen av klaffsystemet kan utøvere nå et visst nivå på relativt kort tid.

[unex_ce_button id="content_m198qm7yg" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffd300" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="booking@superinstruktorene.no" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]Book gratis prøvetime nå![/ce_button]

I saksofonundervisningen fokuseres det på ulike strategiske øvelser for å utvikle elevens ferdigheter på instrumentet. Tekniske nyanser i muskulaturen rundt munnen, munnhulen og magen er faktorer som påvirker lydproduksjonen på instrumentet. En fellesbetegnelse for dette er embouchure. Sammen med generell notelære er arbeid med en bevisstgjøring av dette en viktig del av saksofonundervisningen.

Ved å stimulere til utvikling av elevenes tekniske ferdigheter på musikkinstrumentet kan det i neste omgang fokuseres på sjangerforståelse hos eleven slik at eleven får et bevisst forhold til hvordan instrumentet kan brukes i ulike sammenhenger. Dette danner et utgangspunkt for mye glede både for utøver og lytter.

Vedlikehold av instrumentet ditt er viktig. Vi i Superinstruktørene har samlet og kvalitetssikret info, og deretter utarbeidet et grundig skriv som hjelper deg med dette. Les mer om det her. Du kan gjerne skrive ut vedlikeholdsskrivet og oppbevare dette sammen med instrumentet ditt. Vi anbefaler også å se videoen om vedlikehold som ligger på denne siden.

Norsk Musikkorps Forbund (NMF) har laget en fabelaktig serie med videoer som demonstrerer de enkelte korpsinstrument, her ser du saksofonen.

Norsk Musikkorps Forbund (NMF) har også laget en serie om vedlikehold av instrumenter. Her ser du instrumentmaker Per Åge Fjelltorp demonstrere hvordan du vedlikeholder en saksofon. Filmen er laget for materialforvaltere, men den er også viktig å se for både elever, instruktører og foreldre.

Jan Garbarek er en norsk jazzmusiker som spiller på en rekke forskjellige musikkinstrumenter, men har sopran- og tenorsaxofon som sine hovedinstrument. Han betraktes av mange som det mest utpregede eksempel på det som kalles «en nordisk tone», og er en av opphavsmennene til det som kalles «fjelljazz». 

John Coltrane var en amerikansk jazzsaksofonist (tenor-, sopransaksofon og fløyte). Hans særegne stil utviklet seg ut av post-bop-tiden, og tidlig på 1960-tallet skapte han sin helt egne måte å spille på (sheets of sound). Han utviklet stilen videre frem til en friere spillestil, som etter eget utsagn fremdeles var basert på blues. Han blir derfor betraktet som en av grunnleggerne av frijazz. Coltran regnes også som en av de virkelig store innenfor jazzen og har påvirket generasjoner av musikere, av og til i en slik grad at særlig saksofonister har slitt med å frigjøre seg fra Coltranes innflytelse.