fbpx

Superaktiviteter

Det hviler et stort ansvar på våre skuldre når vi tar imot barnet ditt. I første rekke skal vi møte et barn som har en hobby, en fritidsaktivitet og som kommer for å ha det gøy og for å lære. Mange ganger i den rekkefølgen.

Våre Superinstruktører skal gi trygghet og være støttespillere, men vi ser også at de tilfellene hvor samarbeidet fungerer best er nå vi klarer å få ambisjonene til barnet og instruktør til å passe sammen. I en drømmeverden kommer alle elever godt forberedt til hver time, men i dag er det ikke uvanlig at barn deltar på mange fritidsaktiviteter og egenøvingen forsvinner i en hektisk ukeplan.

Det er morsomt å henge med vennene sine, få nye venner og prøve mye forskjellig. Noen går på dans, håndball og teater og når vinteren kommer går de skirenn hver mandag. Det er mye positivt med å være aktiv og sosial, men tidsklemma kan også ta hverdagslogistikken.
 

Viktigheten av egenøving

Elever som ikke øver mellom enetimene hos instruktør mister så mye som 80-90 % av progresjonen, og da er det kanskje ikke så gøy som man trodde å spille et instrument. 

Et bilde kan være at vi står i oppoverbakke. For det er det vi gjør, når vi lærer oss å spille et nytt instrument. De som blir flinkest er ofte de som er flinkest til å nettopp bli stående i denne oppoverbakken, og lærer å takle motbakker og motgang.

Det er jobbingen mellom enetimene som gir resultater. Det er 168 timer i en uke, og en spilletime varer som regel kun 20-30 minutter. Da har dere 167,5 timer igjen å fordele søvn, skole, måltider, sosialt liv og fritidsaktiviteter på. 

LES OGSÅ: Hedvig Montgomery skriver om foreldrenes rolle for barnas egenøving
 

Gradering av forberedelse og innsats på time

Nytt fra skoleåret 2019/20 er at vi graderer elever ut ifra hvor forberedt de stiller til time, og hvilken innsats de legger ned på selve timen. Instruktørene gjør dette i Superbasen når de legger inn oppmøte. For å få dette systemet til å fungere er det avgjørende at instruktørene legger inn info etter hver enetime.

Vi graderer forberedelse til time fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe lekser
  • 1 betyr at eleven har gjort noe lekser (omtrent det vi kan forvente)
  • 2 betyr at eleven har forberedt seg over hva vi kan forvente


Vi skal også registrere innsats på enetimen fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe på timen (sjeldent) eller av en eller annen grunn saboterer timen, stikker av eller det skjer noe som vi må ta tak i om det skjer to påfølgende ganger
  • 1 betyr at eleven har vist en innsats omtrent som vi kan forvente
  • 2 betyr at eleven har jobbet bedre enn hva vi kan forvente
     

Vi graderer IKKE ferdighetsnivå, kun forberedelse og innsats og vi tar hensyn til at dette er en fritidsaktivitet.

En snittelev vil ligge rundt 1 på forberedelse og gjerne litt over i innsats, men når vi setter Superscore vekter vi forberedelse (innsats mellom enetimene) 60 % og innsats på enetime 40 % , dette for at det skal telle mer å øve hjemme enn å ha "stor innsats" på timen. 

Det er lettere å prestere sammen med instruktør på enetime i 20 eller 30 minutter enn det er å jobbe jevnt og trutt alene, uke ut og uke inn.

Det vi kaller Superscore kan gjerne være et synonym til ordet fremgang. Og det er det som er det sentrale her. Vi ønsker at våre elever skal bli en bedre utgave av seg selv, ikke kjempe mot hverandre.

Det viktigste for fremgang er jevne drypp med egenøving, fem minutter her og ti minutter der, og gjør man en gjennomsnitlig innsats vil man score rundt 1,0, kanskje litt over. Da kan vi som en tommelfingerregel si at eleven har 1 - ett års fremgang i løpet av siste året. Gjør eleven lite lekser mellom timene, og scorer 0,5 kan vi si at eleven ligger an til 0,5 (et halvt) års fremgang i løpet av det siste året.

Tilsvarende om eleven scorer 1,5. Da ligger eleven an til 1,5 års fremgang i løpet av det siste året, og i ekstreme tilfeller nærmere 2,0 hvor eleven viser to års fremgang pr undervisningsår om man jobber veldig bra, både hjemme og på time. Her vil det være store variasjoner fra elev til elev, både i forhold til hvor ofte man øver, og også hvor konsentrert man øver.

Foresatte kan i tillegg se hvordan elevene ligger an sammenlignet med gjennomsnittseleven og sammenlignet med andre elever, både på undervisningssted og pr. instruktør. Dette er nyttig for å se et større bilde.

 

Eksempelinnlogg til elevsiden

Bruk innlogginsinfoen under for å se hvordan elevsiden fungerer. Vi jobber med utforming og innhold frem til oppstart av høstsemesteret, slik at noen forandringer vil komme før oppstart.

Brukernavn: john@coltrane.com
Passord: 885491

 

Brukernavn
Passord


Glemt passord?
Legg inn email adressen din som brukernavn og trykk her
Elevside utkastElevside utkast