fbpx

Superaktiviteter

Empiri og vekst

Det er ikke sikkert at mange andre er så tall-nerdete som oss. Vi spør oss selv; hvem slutter, hvorfor slutter de, hva konkurrerer korpset med når de skal rekruttere, er det spesielle utfordringer i lokalmiljøet som gjør at en rekruttering burde vært løst annerledes?

Vi regner på frafall og tilvekst, på fornøyde kunder og misfornøyde kunder, på hvem som mener instruktøren gjør en god jobb, og på hvem som mener instruktøren ikke er "rett match" til sitt barn. Og fordi vi er glade i tall, finner vi oftere enn det motsatte sammenhenger. Og når vi finner sammenhenger blir vi glade, for da kan vi finne selve årsaken til at ting går som de går. Jo tettere dialog vi har med korpsledelsen om dette, kan vi hjelpe til med å finne gode løsninger og forslag til hvordan ting kan løses. Hva gjør vi når en instruktør ikke fungerer? Og ha gjør vi når en instruktør ikke møter som avtalt? 

Som nevnt er vi glade i tall. Det betyr at vi kan tallfeste det meste som foregår hos oss i Superinstruktørene i løpet av korpsåret. Hvilke instruktører møter opp? Hvilke instruktører har en del fravær? Hvilke instruktører har gjort det helt store - latt være å møte opp uten å gi beskjed om fravær? Sistnevnte tilfelle; hvor instruktører "roter det til", skjer kun én gang. Da får instruktør en advarsel med beskjed om at dette ikke kan gjentas. Vi gjør alle feil, og vi lærer også heldigvis av våre feil. De aller fleste av oss. De som ikke makter det blir byttet ut. Dine barn skal ikke komme til time og møte stengt dør, og våre instruktører skal ta ansvar.

Vi sier ikke at vi er de beste. Det kommer vi aldri til å gjøre, og det er heller ikke noe mål i seg selv. Det er mange måter å være super på, og vi er ekte og vi forsøker. Vi feiler, vi justerer og vi feiler igjen. Det er slik vi vokser. Og så justerer vi og forsøker igjen. Vi bryr oss, og med 14 års erfaring har vi gjennom nettopp prøving og feiling lært hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og da vokser vi og blir en bedre utgave av oss selv.