Priser og betingelser

Priser

Skoleåret 2018/2019

 

Privatundervisning:

  • Enkeltundervisning 275 kr pr. 30 min.
  • Enkeltundervisning 550 kr pr. 60 min.
  • Drop in-timer uten binding 350 kr pr. 30 min.
  • Drop in-timer uten binding 700 kr pr. 60 min.

 

Kulturskole/korpsundervisning:     

  • Enkeltundervisning 240 kr pr. 30 min., 480 kr pr. 60 min.
  • Ensembleundervisning 360 kr pr. 30 min., 720 kr pr. 60 min.    
  • Seminar 3500 kr pr. dag (max 6 t.), pluss kilometer- og reisegodtgjørelse ved lengre avstander etter nærmere avtale.

 

Pris for utvidet korpsundervisning. Sjekk med din instruktør om det tilbys på ditt undervisningssted.

  • Utvidet undervisning fra 20 til 30 minutters enetimer for elever som har 20. minutters enetimer i korps, 75 kr pr økt, avtales og faktureres samlet for ett semester om gangen.
  • Utvidet undervisning fra 30 til 45 minutters enetimer for elever som har 30. minutters enetimer i korps, 115 kr pr økt, avtales og faktureres samlet for ett semester om gangen.

 

 

Hjemmeundervisning  (1-2 elever):

700-800 kr. pr. 60 min. avhengig av instruktørs reisetid. Er reise til undervisningssted på inntil 30 min t/r blir timessatsen 700 kr. pr. time. For reise på 30-60 min t/r blir timessatsen 800 kr. pr. time. Er reise over 60 min settes timespris etter nærmere avtale.

 

 

Betingelser privatelever og hjemmeundervisning

Elevforholdet er et løpende kundeforhold som løper til kunden sier opp elevplassen. Oppsigelse må sendes skriftlig  for å være gyldig, epost holder lenge.

Oppsigelsestid er 1 måneder før oppstart av nytt semester, i praksis 1. august og 1. desember.

Undervisningstimer som avlyses vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.

Elever som av ulike grunner ikke kan møte opp til enetime vil ikke få refundert denne timen, men timen kan selges eller gis bort til andre. Instruktør er uansett til stede og vi må betale romleie ved elevfravær.

Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.

Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre. En oppsigelse vil forekomme dersom vi ikke kommer til avtale om en time som passer. Vanlig oppsigelsestid er da gjeldende.

Det settes ny timeplan hvert semester og elev er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas.