fbpx

Superaktiviteter

Kulturskoler og skolekorps

 

Siden 2006 har vi undervist mer enn 150 000 enetimer

Sist skoleår underviste vi 99,6 % av alle avtalte oppdrag

Skoleåret 2017/2018 underviste vi 99,4 % av alle avtalte oppdrag

 

Under ser du et utvalg av hva vi kan hjelpe skolekorps og kulturskoler med

 

INSTRUKTØR ELLER SUPERINSTRUKTØR?

Skjermbilde 2019-06-11 kl. 10.38.39Skjermbilde 2019-06-11 kl. 10.38.39

FASTE INSTRUKTØRER TIL ALLE INSTRUMENTER

Alle elever får sin faste instruktør som de beholder gjennom skoleåret. Dersom dette fungerer bra, og både elev, foreldre, korps og instruktør er fornøyde, fortsetter instruktør så lenge denne selv ønsker. Vi jobber for at det skal være færrest mulig vikarer innom i løpet av et år, men siden vi oppfordrer alle våre instruktører til også å være utøvende musikere, vil det være være dager der undervisningen krasjer med spilleoppdrag. Og selv ikke en Superinstruktør er immun når en skikkelig hissig influensabakterie setter seg i munnstykket.

I slike tilfeller er det godt å ha en administrasjon som jobber med dette 24/7. Det skyhøye antall timer som gjennomføres tilskriver vi våre stabile og flinke instruktører, men i tillegg har vi en policy om at vi ringer og melder og maser på vikarlista til noen kan stille opp! Om så vi må lokke med gratis kaffe underveis eller bonus på konto påfølgende dag; det viktigste for oss er at det kommer en instruktør. Vis oss gjerne den selvstendige instruktøren som betaler vikar av egen lomme. Og da er det godt å ha en vikarliste med over 10 000 instruktører, derav 4 000 bare i Oslo.

ALLE ELEVER MED ENETIMER EVALUERES SKRIFTLIG HVERT SEMESTER

Siden 2006 har vi levert mer enn skriftlige 12 000 evalueringer. Dette bruker vi mye ressurser på, fordi vi vet at foreldre og elever setter pris på det, og det ikke er noe annet vi gjør gir oss så mange og såpass entydige tilbakemeldinger på at dette er ønsket. Vi språkvasker, retter skrivefeil og sørger for at disse evalueringene samsvarer med det inntrykket resten av Superinstruktørenes administrasjon ønsker å gi: Kvalitetsbevisste på lay-out og design, lite språk- og skrivefeil og en helhetlig og standardisert måte å gi tilbakemeldinger på.

 

Slik svarer foreldrene:

  • "Jeg vil bare takke for evalueringen - en usedvanlig godt skrevet evaluering. Den var presis og konkret, fortalte hva som har skjedd og hva som skal skje, og viste til hva NN hadde vært flink med og hva hun må øve på. Forbilledlig, spør du meg! Jeg satte stor pris på å få høre fra klarinettimene du har med henne. Tusen takk!"

  • "Takk for glimrende tilbakemelding. Vi skal jobbe litt med øving i heimen for far og sønn. NN liker seg godt på enetimene."

  • "Tusen takk tilbakemeldingen! Den er veldig inspirerende for en nybegynner og ikke minst motiverende for læringen videre."

  • "Takk for evalueringen, det var jo riktig så hyggelig lesning. NN gleder seg masse til videre spilling og liker godt måten du lærer bort på."

 

EFFEKTIV SMS-VARSLING

Vi sender ut tusenvis av sms hvert semester. Statistisk sett leses 95 % av alle SMS i løpet av 5 minutter, slik at vi når veldig mange veldig raskt. Vi har mange oppdrag hver dag og mange instruktører i sving på forskjellige lokasjoner. Denne tjenesten gjør at vi får ut info kjapt og effektivt til både instruktører og foreldre. Vi kommuniserer med foreldre pr. sms vedr. endringer i timeplan, ved oppstart og avslutninger, ved fravær hos elev, samt at vi melder kontaktinfo til vikar på morgenen samme dag. Da kan ikke foreldre unngå å få med seg at det er vikar, og eleven møter da forberedt på at det er vikar tilstede på enetimen den dagen.

Det er viktig for barn å vite hva og hvem de møter - alternativt kan dere gjøre slik de fleste andre praktiserer: La elevene komme til time uten å vite hvem som skal undervise, eller at det er vikar, og således bruke første halvdel av timen på å bli vant til tanken. En forberedt elev har allerede tenkt gjennom dette i forkant og er da mer forberedt på selve spillingen og øvingen blir mer effektiv. 

Vi kan også tilby SMS-løsninger for hele korpset i tilfeller hvor dere trenger å få ut informasjon til alle eller noen av medlemmene kjapt og effektivt. 

LOPPEMARKED OG ØKONOMISK STØTTE

Vi hjelper dere både med å organisere loppemarkedet slik at dere får inn mer penger og vi hjelper dere å søke støtte hos lokale og landsdekkende fond/næringsliv/tilskuddsordninger. I tillegg ønsker vi å hjelpe korpsene «våre» med å skaffe penger til drift og innkjøp.

Hvert eneste år å løfter nivået på egen undervisning og egen administrasjon. Dersom vi i Superinstruktørene til stadighet tilbyr en bedre totalpakke til våre kunder ser vi ingen grunn til at korpsene skal ønske å velge selvstendige leverandører. Vi skal være den foretrukne leverandør og ved å bruke oss vil korpsene få nytte av våre stordriftsfordeler. Grunntanken hos oss har alltid vært at ettersom vi vokser vokser også kvaliteten på servicen og tjenesten vi tilbyr. Da vil driftsoverskuddet gå rett tilbake i firmaet og således komme tilbake til korpsene i form av at vi setter av tid og ressurser for å jobbe ut bedre løsninger for dere, samt å tilby en enda bedre totalpakke med administrasjon/instruksjon, og nå i tillegg ved at vi hjelper dere med å skaffe støtte fra det lokale næringsliv med kampanjer rettet direkte mot bedrifter i korpsets nærmiljø som kan støtte dere. Her har vi gode verktøy for å finne rett match.

RESSURSPERSONER & RÅDGIVNING

Det er ikke til å stikke under stol at alle korps er foreldredrevne organisasjoner. Og alle foreldre er forskjellige. Noen har bakgrunn fra organisasjonslivet, noen driver en egen bedrift, noen er advokater, noen er lærere og noen er bakere. Felles for alle er grunnen til at de havnet i korpsstyret, nemlig at barnet deres hadde lyst til å spille et instrument.

Ofte starter det der. Og da vil erfaring og interesse være sprikende. De fleste legger ned en stor innsats og gjør så godt de kan, men spesielt i mindre korps ser vi at foreldre føler seg på dypt vann, og det skal godt gjøres at foreldregruppen innehar all kompetanse som skal til for å bekle alle hattene en frivillig organisasjon trenger.

Selve rammene rundt driften er i noen korps så personstyrt at det ikke finnes standardiserte måter å operere på. Og ofte vet man ikke hvor man skal begynne. Her har vi en rekke gode ressurspersoner som kan hjelpe til med å gi gode og velbegrunnede råd om korpsdrift og økonomi og mye annet. Vi gjør disse tilgjengelige for dere, og de kan sitte som en del av korpsstyret dersom dere trenger kompetente og aktive styremedlemmer eller hjelpe dere ved kursing av styret.

SUPER + DUPER SUPERDUPERINSTRUKTØR

Vi har levert supre instruktører til skolekorps, kulturskoler og privatelever siden 2006. Vi er godt fornøyd med kvaliteten på de instruktørene som jobber for oss, og de som har jobbet for oss, men ønsker også å teste ut ideen på et enda høyere nivå. Vi ønsker oss på mange måter ett ekstra gir, og det giret er SuperDuperinstruktørene. 

Derfor jobber vi nå med en utvidelse av staben foran høsten, og kommer til å presentere flere spennende SuperDuperinstruktører gjennom sommeren. Vi samler noen få spesielt utvalgte av de virkelig beste norske instrumentalistene med internasjonalt renommé. De instruktørene elevene ser opp til og som kan bidra med inspirasjon bare ved å være tilstede i rommet. Denne kompetansen samler vi for å tilby våre elever noe ekstra, og det er et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Følg med i sosiale medier og vår hjemmeside frem mot høsten for å se presentasjoner av de utvalgte SuperDuperinstruktørene. Vi gleder oss!

 

 

 

​​​​VIKARTJENESTE SOM SKAFFER VIKAR PÅ DAGEN

 

Vi fikser både dagsvikariater og lengre oppdrag. Norges suverent mest rikholdige vikarliste gir oss en mulighet som ingen andre har. Nemlig å se hvem som jobber hvor og hvem som jobber når. Da kan vi nøyaktig velge ut instruktører som har mulighet til å jobbe akkurat den aktuelle dagen, og vi - og dere - sparer tid og får i de fleste tilfeller tak i vikar, også på kort varsel

SEMINARER, INSTRUKTØRER TIL EN ELLER ALLE INSTRUMENTGRUPPENE

Spar penger! Lei oss inn for alle instrumentgrupper, det blir billigere for dere enn om dere skulle leie én og én instruktør. Ikke minst er det tidsbesparende og effektivt for skolekorpset.

ALL-INCLUSIVE

 

Vi overtar drift av all instruksjon og direksjon korpset ditt måtte trenge og setter opp all undervisning, alt samspill og alle konserter og seminarer slik dere ønsker det. Og trenger dere ikke instruktører fra oss, trenger dere kanskje en bistand til å sette timeplaner, ordne det administrative rundt samspill, huskonserter, julekonserter og 17. mai. Vi følger opp med epost og grundig sms-varsling.

REKRUTTERINGSPAKKER

Å jobbe med rekruttering er som å vurdere hvor langt er et tau? Jo flere du spør, jo flere svar vil du få. Vi har flere former for standardiserte rekrutteringsopplegg som gir resultater, sammensatt ut fra deres behov. Vi har rekrutteringepakker som sikter mot på elevmassen på de aktuelle skolene, og med en etablert konverteringsrate på 13 % kan dere selv regne ut hvor mange aspiranter vi kan skaffe dere. Vi tar all oppfølging av foreldre helt frem til vi loser dem inn på deres infomøte.

SAMARBEID MED SKOLER

Den aller beste måten å sikre rekruttering er gjennom et tett samarbeid med skolene som korpset rekrutterer fra. Vi snakker direkte med rektorer og samarbeider med skolene etter gitte modeller. Da slipper dere i korpset unna mange telefoner og møter, og vi bygger disse relasjonene i korpsets navn - som er så avgjørende for en rekrutteringssuksess.

EMPIRI OG JUSTERINGER

Det er nok ikke så mange andre musikkskoler som er så tall-nerdete som oss. Vi spør oss selv; hvem slutter, hvorfor slutter de, hva konkurrerer korpset med når de skal rekruttere, er det spesielle utfordringer i lokalmiljøet som gjør at en rekruttering burde vært løst annerledes? Vi regner på frafall og tilvekst, på fornøyde kunder og misfornøyde kunder, på hvem som mener instruktøren gjør en god jobb, og på hvem som mener instruktøren ikke er "rett match" til sitt barn. Og fordi vi er glade i tall, finner vi oftere enn det motsatte sammenhenger. Og når vi finner sammenhenger blir vi glade, for da ser vi en kausalitet og vi kan finne selve årsaken til at ting går som de går. Jo tettere dialog vi har med korpsledelsen om dette, kan vi hjelpe til med å finne gode løsninger og forslag til hvordan ting kan løses. Hva gjør vi når en instruktør ikke fungerer? Og ha gjør vi når en instruktør ikke møter som avtalt? 

Som nevnt er vi glade i tall. Det betyr at vi kan tallfeste det meste som foregår hos oss i Superinstruktørene i løpet av korpsåret. Hvilke instruktører møter opp? Hvilke instruktører har en del fravær? Hvilke instruktører har gjort det helt store - latt være å møte opp uten å gi beskjed om fravær? Sistnevnte tilfelle; hvor instruktører "roter det til", skjer kun én gang. Da får instruktør en advarsel med beskjed om at dette ikke kan gjentas. Vi gjør alle feil, og vi lærer også heldigvis av våre feil. De aller fleste av oss. De som ikke makter det blir byttet ut. Dine barn skal ikke komme til time og møte stengt dør, og våre instruktører skal ta ansvar.

Vi sier ikke at vi er de beste. Det kommer vi aldri til å gjøre, og det er heller ikke noe mål i seg selv. Men vi er annerledes, ekte og vi forsøker. Vi feiler, vi justerer og vi feiler igjen. Det er slik vi vokser. Og så justerer vi og forsøker igjen. Vi bryr oss, og med 13 års erfaring har vi gjennom nettopp prøving og feiling lært hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

 

Siden 2006 har vi levert mer enn 12 000 skriftlige evalueringer.