fbpx

Superaktiviteter

Økonomisk støtte

Hvert eneste år å løfter nivået på egen undervisning og egen administrasjon. Grunntanken hos oss har alltid vært at ettersom vi vokser vokser også kvaliteten på servicen og tjenesten vi tilbyr. Da vil driftsoverskuddet gå rett tilbake i firmaet og således komme tilbake til korpsene i form av at vi setter av tid og ressurser for å jobbe ut bedre løsninger for dere, samt å tilby en enda bedre totalpakke med administrasjon/instruksjon.

Vet dere hvilke støtteordninger ditt korps kan søke penger fra, eller hvilke bedrifter i deres nærområde vil det være naturlig å kontakte for sponsing og økonomisk støtte?

Fra dette korpsåret har vi begynt å hjelpe våre korps med å skaffe støtte fra det lokale næringsliv med kampanjer rettet direkte mot bedrifter i korpsets nærmiljø.Her har vi gode verktøy for å finne rett match.

Vi bistår med skriving av søknader og ønsker å hjelpe til å styrke økonomien i de korpsene vi er inne i. Vi har et godt samarbeid med Kunstgjødsel Kulturbyrå for å spisse innhold i søknad. Videre ser vi på:

  • Salg (person, bedrift, offentlig)
  • Sponsing (penger/varer/tjenester)
  • Folkefinansiering (prosjekt/drift/lån)
  • Anbud (under og over terskelverdi som underleverandør)
  • Vederlag (via kunstnerorganisasjonene)
  • Tilskudd (privat/næringsliv/offentlig forvaltning)
  • Prosjekt (tidsbegrenset) 
  • Nasjonale og regionale støtteordninger
  • Lokalt næringsliv. (Vi hjelper dere med å skaffe støtte fra det lokale næringsliv med kampanjer rettet direkte mot bedrifter i korpsets nærmiljø som kan støtte dere. Her har vi gode verktøy for å finne rett match.)