fbpx

Superaktiviteter

Struktur på enetimene

Alle Superinstruktører legger ORHO til grunn for egen undervisning. ORHO er et forslag til hvordan man strukturerer en spilletime. Det er avgjørende å ha en tanke bak hvordan man disponerer tiden i enetimene. Innhold vil variere fra instruktør til instruktør, men alle timer skal ha en overliggende struktur. Vi følger ikke å følge ORHO slavisk, men dersom instruktør har en tidsfordeling som ser helt annerledes ut skal denne godkjennes av Superinstruktørenes adm. 

  • Les også disse tipsene fra Barratt Dues Randi Krogvold Lundquist. Oppsummert: Teknikk er viktig! Ha faste oppvarmingsøvelser dere driller inn, se OHRO
  • Lær barna å øve, få dem til å prioritere flere kortere økter foran én lang, se Stians blogginnlegg
  • Still krav, se ORHO