fbpx

Superaktiviteter

Automatisering og informasjon

Vi sender ut tusenvis av sms og eposter hvert semester. Statistisk sett leses 95 % av alle SMS i løpet av 5 minutter, slik at vi når veldig mange veldig raskt. Vi har mange oppdrag hver dag og mange instruktører i sving på forskjellige lokasjoner. Denne tjenesten gjør at vi får ut info kjapt og effektivt til både instruktører og foreldre. Vi kommuniserer med foreldre pr. sms vedr. endringer i timeplan, ved oppstart og avslutninger, ved fravær hos elev, samt at vi melder kontaktinfo til vikar på morgenen samme dag. Da kan ikke foreldre unngå å få med seg at det er vikar, og eleven møter da forberedt på at det er vikar tilstede på enetimen den dagen. 

Det er viktig for barn å vite hva og hvem de møter - alternativt kan dere gjøre slik de fleste andre praktiserer: La elevene komme til time uten å vite hvem som skal undervise, eller at det er vikar, og således bruke første halvdel av timen på å bli vant til tanken. En forberedt elev har allerede tenkt gjennom dette i forkant og er da mer forberedt på selve spillingen og øvingen blir mer effektiv. 

Vi kan også tilby SMS-løsninger for hele korpset i tilfeller hvor dere trenger å få ut informasjon til alle eller noen av medlemmene kjapt og effektivt. 

 • Vi sender ut varslinger rett fra vår egen Superbase både på epost og sms. Fra korpsåret 2020/21 kan foreldre selv gå inn på elevsiden å registrere kontaktpersoner, samt legge til flere måter å oppnå kontakt på.
   
 • Alle elever følges opp hvert år med nyttig instrumentinfo og grundige vedlikeholdsskriv
   
 • Superbasen vår er satt opp slik at den varsler oss i administrasjonen ved flere forhold. Når en elev er borte uten å ha gitt beskjed i forkant til instruktør registreres fravær som U. Ved to påfølgende U-er registrert i Superbasen sendes det et varsel til oss som går videre til foreldre. Det er viktig av flere grunner. For det første ønsker vi at instruktør skal slippe å sitte å vente på elevene, for den tiden hvor eleven er borte kan fordeles på andre elever om vi vet om fravær i forkant. For det annet er det ofte slik at elever som faller ut av korps har en tendens til å falle fra litt i det skjulte. Ved å følge med på fravær, samt registrere fravær uten beskjed kommer vi raskere på banen når noen er i ferd med å "falle fra".
   
 • Vi graderer forberedelse til time og innsats på time. Dersom en elev gjør lite lekser vil dette registreres som 0 i Superbasen og administrasjonen får et varsel slik at vi kan ta en prat med foreldre om forvantninger til å øve. For øver man ikke, får man ikke fremgang, og får man ikke fremgang fortsetter man ikke. Det er logisk. Kan man inngå en avtale om egenøving når eleven starter i korpset? Skal barna ønske å fortsette i korpset må de føle mestring. For å føle mestring må man få til noe. For å få til noe må man øve. For å øve trenger man hjelp og positiv pushing fra foreldre. Det er derfor det er så viktig at foreldrene også blir inkludert i korpset, for de står i førstelinja når barnet skal øve hjemme. Det er faktisk akkurat så enkelt!
   
 • Dersom instruktør registrerer 0 på innsats på time, er det er kraftig varsel om at noe er galt. Enten i relasjonen mellom elev og instruktør eller at elev saboterer eller har problemer på timen. Våre korpselever er barn og ungdommer, og utaggeringer og følelsesutbrudd kan skje. Men om det skjer to påfølgende ganger får vi varsel og tar tak.