fbpx

Superaktiviteter

Vi ser gjennom elevenes instrumenter og vi registerer disse i Superbasen med serienummer og gradering. Da er det mulig for de enkelte undervisningsstedene å få en enkel oversikt over hvilke instrumenter som må repareres og hvilke som er verdt å ta vare på.

Når vi graderer instrumenter deler vi først inn i den potensielle kvaliteten til instrumentet A eller B.

Et instrument som blir gradert som et A-instrumentent har et potensiale til å bli et toppinstrument, eller er det allerede.  Et B-instrument er i god tilstand et ok instrument for nybegynnere.

I tillegg rangerer vi den tekniske tilstanden til instrumentet innbyrdes i A- og B-kategorien fra 1 (dårlig) til 3 (bra).

Instrumentene graderes etter denne tabellen:

InstrumentgraderingInstrumentgradering