fbpx

Superaktiviteter

Info om gradering og registrering i Superbasen

I Superbasen registrerer dere potensielt sett fire ting. 1) Elevoppmøte, 2) elevens forberedelse til time og 3) innsats på time. I tillegg kan dere også bruke 4) kontakt-knappen dersom dere ønsker oppfølging av utvalgte elever.

1) Elevoppmøte registreres i Superbasen etter hver time:

 • T = Til stede 
 • F = Fravær med beskjed i forkant av timen 
 • U = Fravær uten beskjed i forkant av timen 
   

Det er avgjørende at dere oppdaterer Superbasen etter hver økt, gjerne underveis. Når dere registrerer to påfølgende U'er blir jeg varslet automatisk pr epost og vi kan ta kontakt med foreldre. Om dere ikke registrerer oppmøte på noen uker kan det gå lang tid før vi oppdager at elevene ikke kommer til time. Selv om dere har oversikt, sitter vi i adm. og ikke vet.

2) Nytt av fjoråret var at vi også skulle registrere i hvilken grad eleven møter forberedt til enetimene. Dette gjør dere i Superbasen når dere legger inn oppmøte. For å få dette systemet til å fungere er det avgjørende at dere legger inn etter hver øvingsøkt. Gradér fra 0-2.

 • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe lekser
 • 1 betyr at eleven har gjort noe lekser (omtrent det vi kan forvente utifra de leksene dere har gitt)
 • 2 betyr at eleven har forberedt seg mer hva vi kan forvente
   

Ved oppstart høst og etter skoleferier forventer vi ikke at eleven møter forberedt, så da kan "forberedt" graderes som 1 i disse ukene.

3) Vi skal også registrere innsats på time. Gradér fra 0-2.

 • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe på timen (sjeldent) eller av en eller annen grunn saboterer timen, stikker av eller det skjer noe som vi må ta tak i om det skjer to påfølgende ganger.
 • 1 betyr at eleven har vist en innsats omtrent som vi kan forvente.
 • 2 betyr at eleven har jobbet bedre enn hva vi kan forvente.
   

Kort oppsummert vil de aller fleste elever registreres som 1 både på forberedelse og innsats. De to andre graderingene er når noe skiller seg ut, negativt (0) eller positivt (2).

Poenget med disse graderingene er at vi langt tidligere kan ta grep dersom elev ikke øver hjemme eller har "utfordringer" på timene. Tettere oppfølging betyr mer fornøyde kunder (foreldre og elever) og bedre progresjon for elevene.

Fra sist skoleåret ble disse graderingene og Superscore tilgjengelig på elevsidene, slik at foreldrene kan se disse. 

Vi belønner elever som utmerker i løpet av en enetime med et klistremerke ("Jeg er Super i dag!") på jakka/genseren. Disse gir vi når vi registrerer full score (2) både på forberedelse til enetime og innsats på time, altså henger disse høyt!

I noen tilfeller kan disse klistremerkene også brukes for å gi en påskjønnelse til elever som har jobbet ekstra bra på timen - også om de ikke har gjort lekser - men da med beskjeden: "Som du vet gir vi disse til de elevene som er skikkelig godt forberedt til timen, og også jobber veldig bra på timen, men siden du var så flink/engasjert/blid i dag, synes jeg du skal få den likevel. Pass bare på å jobbe godt med leksa til neste time."

Da booster vi positivitet og mestring og hjelper på motivasjonen til eleven. Alle trenger å bli sett og verdsatt når de gjør noe ekstra. Pluss at foreldrene blir enda mer positive til den jobben dere gjør, alle foreldre ELSKER å få skryt av barna sine. Believe me, det funker!

Men brukes med varsomhet slik at det ikke går inflasjon i disse, da mister de sin mening og funksjon, de skal kun gis når dere synes eleven har utmerket seg ekstra, slik at disse henger høyt! En gjennomsnittselev få 1-2 av disse i løpet av semesteret. 
 

Skjermbilde 2020-08-26 kl. 13.38.28Skjermbilde 2020-08-26 kl. 13.38.28

4) Den siste registreringen dere kan gjøre i Superbasen er at vi har lagt inn en mulighet slik at dere kan markere en eller flere elever ved å "huke av" helt ytterst til høyre hvor dere registrerer oppmøte. Under ukenr for registrering nederst ligger det en "kontakt meg"-knapp som sender meg en epost som ber meg kontakte dere vedr. de elevene dere har "huket av".

Tanken er at det er lett å glemme bort utfordringene til elevene mellom hver gang dere har timer med dem, og at det da kan gå lang tid før problemer og utfordringer blir tatt tak i. Ved å legge knappen inn i Superbasen vil dere bli minnet på dette når dere registrerer oppmøte etter hver uke, og da er det lettere å ta tak i evt. utfordringer i tide. Bruk denne knappen dersom:

 • elevene har sosiale utfordringer (mobbing/at du har mistanker om at elevene ikke har det så greit hjemme)
 • det er stort elevfravær
 • du ønsker pedagogiske/instrumentspesifikke tips
 • eleven har et dårlig/skadet instrument
 • eleven øver lite hjemme
 • du vil lufte alt annet som gjelder eleven(e) eller din relasjon til eleven(e)
   

Det jeg ikke kan svare på eller hjelpe dere med er det mange andre i vårt nettverk som kan hjelpe til med, så vi finner nok ut av det sammen. 

Dere kan gjerne oppdatere Superbasen via mobilen på selve øvelsen, men gi i så tilfelle elevene beskjed om hvorfor du bruker telefonen.