fbpx

Superaktiviteter

Samarbeid med skole

Den aller beste måten å sikre rekruttering er gjennom et tett samarbeid med skolene som korpset rekrutterer fra. Vi snakker direkte med rektorer og samarbeider med skolene etter gitte modeller. Da slipper dere i korpset unna mange telefoner og møter, og vi bygger disse relasjonene i korpsets navn - som er så avgjørende for en rekrutteringssuksess.

Etter ny lovgivning rundt GDPR kom for et par år siden er det ikke mulig å få utdelt kontaktlister til de klassene vi rekrutterer fra. Da er det ekstra utfordrende å følge opp foreldre og invitere til foreldremøte i etterkant av rekrutteringsopplegg. 

Da blir kontakt med skolen det avgjørende punktet for hva slags resultat rekrutteringen gir. Da er både rekrutteringsopplegg, korpset profesjonalitet, eller hvem som kjører rekrutteringsopplegget uvesentlig. Får man ikke etablert et godt samarbeid med skolen, vil ikke info om korpset nå ut til foreldre

Har dere for få elever til at det er mulig å leie inn en Superinstruktør? Kanskje det er etterspørsel etter instrumentundervisning på skolen og i nærmiljø som gjør at vi til sammen kan sette en timeplan som gjør det verdt for for instruktør å reise opp til dere likevel. La oss sjekke mulighetene sammen.