fbpx

Superaktiviteter

superseminarer

SUPERSEMINARER HØSTEN 2019

 

Improvisasjonsseminar med Marthe Lea.

8-12 år (spilt 1-2 år)

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

Trompet- og kornettseminar med Thomas Bråten Busch.

8-12 år (spilt 1-2 år)

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

[unex_ce_button id="content_a3ro70uxb" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffd300" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.semplicelabs.com" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]Meld deg på![/ce_button]

Improvisasjonsseminar med Marthe Lea.

10-16 år (spilt 3 år eller mer).

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

Trompet- og kornettseminar med Thomas Bråten Busch.

10-16 år (spilt 3 år eller mer).

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

[unex_ce_button id="content_0ug3ij1l4" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffd300" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.semplicelabs.com" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]Meld deg på![/ce_button]

Improvisasjonsseminar med Marthe Lea.

8-12 år (spilt 1-2 år)

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

Trommeseminar med Niklas Østergaard

10-16 år (spilt 3 år eller mer).

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

[unex_ce_button id="content_djzby99ft" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffd300" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.semplicelabs.com" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]Meld deg på![/ce_button]

Grooveseminar med Marius Simonsen

10-16 år (spilt 3 år eller mer).

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo

Improvisasjonsseminar med Marthe Lea.

10-16 år (spilt 3 år eller mer).

Øvingshotellet, Schous plass, Oslo