fbpx

Undervisning

Vi tror at alle barn kan føle ekte musikkglede, og danne et grunnlag for en hobby som kan vare livet ut. Vi tror på musikkens identitetsskapende kraft, og vi tror på korpsets evne til å gi en trygg og god oppvekst med fokus på mestring og inkludering. 

Likevel er ikke mestring det samme som evne. Vi ønsker at alle skal oppnå mestring etter sitt eget nivå. I vår undervisning skal barna få utfolde og utfordre seg selv, og dyrke sin musikkinteresse. Elevens egen stemme betyr noe i felleskapet. Alle har noe å si! 

Våre instruktører er bare en bit av dette puslespillet som er barnas musikalske utvikling. Derfor legger vi til rette for tett samarbeid mellom foreldre, korps dirigent og instruktør. Våre systemer gir alle lett tilgang til elevens utvikling og hva som jobbes med på timene. 

[unex_ce_button id="content_pfgq0bea2,column_content_paey7vzh6" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="16px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://calendly.com/super20/30min" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]BOOK SAMTALE OM UNDERVISNING[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_pfgq0bea2,column_content_wakb0l3xm" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1e73be" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.superinstruktorene.no/gratisressurser/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]SJEKK GRATISRESSURSER[/ce_button]

Musikk er en hobby som kan vare livet ut, og for veldig mange er nettopp korpset starten på denne livslange lidenskapen. Som korpsmusikant, dirigent, styremedlem eller forelder er man med på å forvalte en stor og viktig del av vårt lands kulturarv. Det skal vi være stolte av!

I den norske skolens læreplan for musikk trekkes det fram at felleskapet rundt musikk bygger relasjoner mellom mennesker, gir mestringsfølelse og bidrar til et positivt selvbilde. Dette stiller vi oss bak, og mener musikken kan bidra til en trygg og god oppvekst. Ved hjelp av musikken kan vi hjelpe barn og unge med å bygge en framtid full av musikkglede og mestring, samt en følelse av tilhørighet.