fbpx

Undervisning

UNDERVISNING

Vi tror på barnas musikalitet. Vi tror at alle barn kan føle ekte musikkglede, og danne et grunnlag for en hobby som kan vare livet ut. Vi tror på musikkens identitetsskapende kraft, og vi tror på korpsets evne til å gi en trygg og god oppvekst med fokus på mestring og inkludering. 

Vi tror imidlertid ikke at mestring er det samme som evne. Vår filosofi er at alle skal oppnå mestring etter sitt eget nivå. I vår undervisning skal barna få utfolde og utfordre seg selv, og dyrke sin musikkinteresse. Elevens egen stemme betyr noe i felleskapet. Alle har noe å si! 

Våre instruktører er bare en bit av dette puslespillet som er barnas musikalske utvikling. Derfor legger vi til rette for tett samarbeid mellom foreldre, korps dirigent og instruktør. Våre systemer gir alle lett tilgang til elevens utvikling og hva som jobbes med på timene. 

[unex_ce_button id="content_pfgq0bea2,column_content_paey7vzh6" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="16px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#1e73be" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://calendly.com/super20/30min" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]BOOK SAMTALE OM UNDERVISNING[/ce_button]
[unex_ce_mailchimp id="content_pfgq0bea2,column_content_1kol6rwxb" placeholder_text="Epostadresse" alignment="center" button_position="inline" button_spacing="0px" input_placeholder_color="#888888" input_width="span3" input_text_align="left" input_text_color="#000000" input_bg_color="#f0f0f0" input_padding="20px 30px 20px 30px" input_border_width="1px" input_border_color="#000000" input_border_radius="0px" input_placeholder_color_mouseover="#444444" input_text_color_mouseover="#000000" input_bg_color_mouseover="#e6e6e6" input_border_color_mouseover="#000000" input_font_size="16px" input_font="regular" button_text="STRUKTUR AV ENETIME - LAST NED ORHO" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="16px" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="20px 30px 20px 30px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" has_container="" in_column="1"]https://superinstruktorene.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=c9290559d3a66e325ce603568&id=ede2f9ca70[/ce_mailchimp]

VEIEN VIDERE

Vi har spurt foreldrene til våre Superelever. Hva er det viktigste for deg når du sender barnet ditt til musikkundervisning? Tre svar gikk igjen hos svært mange:

  • Musikkglede
  • Trygghet
  • Mestring
     

Og det ligger helt på linje med det vi selv mener er viktigst ved undervisning. Trygge voksenpersoner formidler musikkglede hos barn ved å skape mestring. Det skal være gøy, men det skal også være lærerikt, og foreldrene må på banen for å følge opp barnas øving, ellers forsvinner fort mestringen, og da forsvinner også musikkgleden.

Skjermbilde 2020-04-23 09.41.31Skjermbilde 2020-04-23 09.41.31