fbpx

Undervisning online

"Nød lærer nøgen kvinde at spinde." 

De siste to ukene har våre Superinstruktører kjørt enetimer online for mer enn 250 elever over flere forskjellige plattformer, og for mange forskjellige instrumenter. Saksofon, klarinett, fløyte, gitar, piano, trommer, trombone, horn med flere. På kort varsel fikk våre vi satt opp undervisning for nærmere 70 % av elevmassen vår, og fra uke 2 var vi oppe i 80 %.

Vi har samlet massivt med erfaring etter et par hektiske uker, for både instruktører, administrasjon og foreldre.

Vi har evaluert etter hver eneste undervisningsdag, og foreldre og instruktører har gladelig delt egne erfaringer. Tusen takk til alle som har hjulpet oss med dette. Vi har lært mye, og det gjør oss bedre.

Tilbakemeldinger fra foreldre

Foreldre har stort sett gitt tilbakemeldinger om at dette gikk bra og i mange tilfeller bedre enn forventet. Vi har samlet inn forbedringspunkter og bedt foreldre vurdere i hvilken grad det har fungert å ha undervisning online. Foreldre har vurdert timene på en skala fra 1 til 6, fra veldig dårlig til veldig bra, og her sammenligner vi med forventninger i forkant, ikke med "vanlige" enetimer. 

Nærmere 25 % av alle berørte foreldrene har svart på vegne av seg og sine barn. Det gir totalt 72 respondanter og således et representativt utvalg.

 

 

Skjermbilde 2020-03-30 14.26.34Skjermbilde 2020-03-30 14.26.34

Det gir et snitt på 5,4 av 6, og vi kan da konkludere med at instruktører, foreldre og elever har løst en utfordrende oppgave på en god måte, at undervisning over nettet er noe som er verdt å fortsette med, i den grad økonomien tillater dette i det enkelte skolekorps. Enetimene er noe som bidrar til å gi en slags normalsituasjon i en ellers annerledes hverdag for oss alle. Takk for all positivitet.

Fra foreldres side kommenterer noen at linjen var hakkete, men her er det vanskelig å si noe om dette skyldes intern datalinje, uregelmessige forstyrrelser eller plattform.

Noen foreldre sier at instruktør har ikke har samme noter som eleven. Instruktør har som regel ikke tilgang til korpsets noter, og vi er alle innelåst borte fra øvingslokaler og andre steder hvor ting er lagret. Her går det fint om vi deler noter med hverandre, enten som filer eller som bilder. Dette gjør vi ikke for å bryte copyright-bestemmelser, dette gjør vi for å opprettholde undervisning i en utfordrende tid hvor instruktør eller elev allerede har kjøpt dette materialet.

Les også: Øvebingo for en annerledes tid.

Kristin BrevikKristin Brevik

Superinstruktør Kristin Brevik gjør klar for treblåsundervisning hjemmefra.

Tilbakemelding fra instruktører

Fra instruktørenes side er det flere som kommentarer at det er å foretrekke at eleven bruker Skype som plattform, og at de som har brukt Facetime gjerne kan bytte til Skype for neste time, men det er ikke et krav fra vår side. De som bruker Teams/Google Duo fortsetter uansett med dette.

Det som er sikkert er at det er bedre at eleven ser instruktør på en datamaskin med stor skjerm i stedet for mobil. Det kan gi plasseringsutfordringer siden en laptop/pc er nokså stasjonær og dere må kanskje vri den litt og tilpasse for å få et greit utsnitt av hva dere ønsker å vise instruktøren. Mobilkamera gir liten skjerm og det kan være vanskelig for elev å se instruktør godt nok.

Om elev kan bruke headset vil det nok gi tydeligere og "nærmere" lyd, men dere får se om det fungerer med spillingen for den enkelte.

Det aller beste er om elev kan ha to enheter klar, en for å se instruktør/holde samtale online, den andre for å sende og motta digitale filer/noter/bilder av noter. Skype fungerer bra for både chatting og fildeling, i tillegg å se hverandre. Dette gjelder nok mest for de eldste elevene.

Les også: Når skole og jobb skjer hjemme er det nye folk som kommer på besøk. 

Skjermbilde 2020-03-30 14.26.56Skjermbilde 2020-03-30 14.26.56

Konklusjon

De første to ukene gikk overraskende greit, men for å gjøre dette enda bedre er det noen ting som kan forbedres:

  • Så mange som mulig av elevene bruker Skype på stasjonær datamaskin. (Brukere av Teams/Google Duo fortsetter med det).
  • Så mange som mulig av de som fortsetter med FaceTime bruker stasjonær datamaskin eller nettbrett, ikke mobil.
  • Sørg for å være klar når timen starter. Ha lekser, notestativ, instrument og datamaskin klare i forkant av timen.
  • Varm opp før timen starter, bruk oppvarmingsøvelser dere kjenner, eller spør instruktør etter øvelser.
  • Instruktør er ofte avhengig av å se notene til eleven og det er vanskelig online uten flere kameraer og en større oppsett. Send gjerne notene til instruktør før time på epost eller sms om dere vet at instruktør ikke har disse, eller legg til rette for effektiv fildeling via epost/Skypechat underveis.
  • Avhengig av nettverkshastighet hjemme kan det være lurt at søsken og familie (om mulig) begrenser bruk av tyngre streaming (film/video/youtube) i tiden enetimen varer.
  • De eldste elevene kan vurdere å bruke to enheter om mulig. Én for å se instruktør/kommunisere og én for å sende filer/noter/epost.