fbpx

Superscore, elevsiden - og alt som ligger bak!

Det hviler et stort ansvar på våre skuldre når vi tar imot barnet ditt. I første rekke møter vi et barn som har en hobby, en fritidsaktivitet og som kommer for å ha det gøy og for å lære. 

Våre Superinstruktører skal gi trygghet og være tålmodige støttespillere, men vi ser også at de tilfellene hvor samarbeidet fungerer best er nå vi klarer å få ambisjonene til barnet og instruktør til å passe sammen. I en instruktørs drømmeverden kommer alle elever godt forberedt til hver eneste time, men i dag er det ikke uvanlig at barn deltar på mange fritidsaktiviteter og egenøvingen forsvinner i en hektisk ukeplan.


Viktigheten av egenøving

Elever som ikke øver mellom enetimene hos instruktør mister så mye som 80-90 % av progresjonen, og da er det kanskje ikke så gøy som man trodde å spille et instrument. 

LES OGSÅ: Hedvig Mongomery skriver om hvordan dere som foreldre kan hjelpe til med egenøvingen.

Et bilde på en øvingsprosess kan være at vi står i oppoverbakke. For det er det vi gjør, når vi lærer oss å spille et nytt instrument. De som blir flinkest er ofte de som best takler både motbakker og motgang. Nyttig erfaring for et langt liv.

Husk at det er jevn øving som gir fremgang - og i mange tilfeller også motivasjon. Det er jobbingen mellom enetimene som gir resultater. Hvér uke har 168 timer, og en spilletime varer som regel kun 20-30 minutter. Da har dere 167,5 timer igjen å fordele søvn, skole, måltider, sosialt liv, øvinger og fritidsaktiviteter på.
 

Registrering av oppmøte og gradering av forberedelse/innsats

Instruktør registrerer elevoppmøte i Superbasen etter hver enetime:

  • T = Til stede 

  • F = Fravær med beskjed i forkant av timen 

  • U = Fravær uten beskjed i forkant av timen 

 
Når vi registrerer to påfølgende U'er blir vår administrasjon varslet automatisk og kan ta kontakt med foreldre for å minne om viktigheten av å gi beskjed om fravær i forkant for at ikke instruktør skal bli sittende å vente på elever som ikke møter til time. derfor er det viktig at foreldre, eller eleven selv om eleven er over 18 år, gir beskjed om fravær og/eller sykdom direkte til instruktør pr sms eller epost i god tid før enetimen. 

Dersom instruktør vet at neste elev ikke kommer, kan eleven før få utvidet tid og/eller eleven etter kan få slippe inn tidligere. Da får vi brukt tiden mer effektivt og korpsene slipper å betale for ubrukt undervisningstid. 

Vi har de to siste årene gradert elever ut ifra hvor forberedt de stiller til time, og hvilken innsats de legger ned på selve timen. Instruktørene gjør dette i Superbasen når de legger inn oppmøte. 

Vi graderer forberedelse til time fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe lekser

  • 1 betyr at eleven har gjort noe lekser (omtrent det vi kan forvente iht. leksene som ble gitt)

  • 2 betyr at eleven har forberedt seg over hva vi kan forvente


Vi skal også registrere innsats på enetimen fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe på timen (sjeldent) eller av en eller annen grunn saboterer timen, stikker av eller det skjer noe som vi må ta tak i om det skjer to påfølgende ganger

  • 1 betyr at eleven har vist en innsats omtrent som vi kan forvente

  • 2 betyr at eleven har jobbet bedre enn hva vi kan forvente


Vi graderer IKKE ferdighetsnivå, kun forberedelse og innsats og vi tar hensyn til at dette er en fritidsaktivitet.

Vi anbefaler også å lese daglig leder Stian Larssens bloggpost om egenøving. 

Superscore

En snittelev vil ligge rundt 1,0 på forberedelse og gjerne litt over i innsats. Når vi regner ut Superscore legger vi sammen score for forberedelse og score for innsats, men vekter forberedelse (innsats mellom enetimene) 60 % og innsats på enetime 40 % , dette for at det skal telle mer å øve hjemme enn å ha "stor innsats" på timen. Det er lettere å prestere sammen med instruktør på enetime i 20 eller 30 minutter enn det er å jobbe jevnt og trutt alene, uke ut og uke inn.

Det vi kaller Superscore kan gjerne være et synonym til ordet fremgang. Og det er det som er det sentrale her:

Vi ønsker at våre elever skal bli en bedre utgave av seg selv, ikke kjempe mot hverandre, slik at Superscore sier noe om innsats, ikke ferdighet. Det er det sentrale. Vi bedømmer innsats, ikke ferdighet.

Det viktigste for fremgang er jevne drypp med egenøving, fem minutter her og ti minutter der, da vil man gjerne score noe over 1,0 i Superscore.

Om du klikker "Vis Superscore" på elevsiden, vil denne utvides og Superscore vises som i bildet under. Da dukker det opp tre ekstra parametre hvorav det første, Superscore, er snittet av forberedelse og innsats.

SUPERSCORE: Her blir elevens Superscore synlig. Husk at Superscore kan forklares som fremgang, så dersom eleven har 1,0 eller høyere betyr det at eleven ligger an til en "normal" fremgang. Ligger eleven under 1,0 i Superscore betyr det som regel at eleven øver for lite, snakk med elevens instruktør om dette eller ring vår administrasjon for å få tips og hjelp.

Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.34.22Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.34.22