fbpx

Superscore, elevsiden - og alt som ligger bak!

Det hviler et stort ansvar på våre skuldre når vi tar imot barnet ditt. I første rekke møter vi et barn som har en hobby, en fritidsaktivitet og som kommer for å ha det gøy og for å lære. 

Våre Superinstruktører skal gi trygghet og være tålmodige støttespillere, men vi ser også at de tilfellene hvor samarbeidet fungerer best er nå vi klarer å få ambisjonene til barnet og instruktør til å passe sammen. I en drømmeverden for alle instruktører kommer alle elever godt forberedt til hver eneste time, men i dag er det ikke uvanlig at barn deltar på mange fritidsaktiviteter og egenøvingen forsvinner i en hektisk ukeplan.

Det er morsomt å henge med vennene sine, få nye venner og prøve mye forskjellig. Noen går på dans, håndball og teater og når vinteren kommer går de skirenn hver mandag. Det er mye positivt med å være aktiv og sosial, men tidsklemma kan også ta hverdagslogistikken.


Viktigheten av egenøving

Elever som ikke øver mellom enetimene hos instruktør mister så mye som 80-90 % av progresjonen, og da er det kanskje ikke så gøy som man trodde å spille et instrument. 

LES OGSÅ: Hedvig Mongomery skriver om hvordan dere som foreldre kan hjelpe til med egenøvingen.

Et bilde på en øvingsprosess kan være at vi står i oppoverbakke. For det er det vi gjør, når vi lærer oss å spille et nytt instrument. De som blir flinkest er ofte de som er flinkest til å nettopp bli stående i denne oppoverbakken, og lærer å takle både motbakker og motgang. Nyttig erfaring for et langt liv.

Husk at det er jevn øving som gir fremgang - og i mange tilfeller også motivasjon. 

Det er jobbingen mellom enetimene som gir resultater. Det er 168 timer i en uke, og en spilletime varer som regel kun 20-30 minutter. Da har dere 167,5 timer igjen å fordele søvn, skole, måltider, sosialt liv, øvinger og fritidsaktiviteter på.

Elevsiden i Superbasen

Om man logger inn i Superbasen som elev ser siden ut som bildet under. Logger man inn som foresatt/foreldre vil det være en fane som heter "elevside" hvor elevinfo ligger, og da vil "min side" være foreldrenes infoside. Det meste er selvforklarende, men for ordens skyld tar vi en gjennomgang:
STARTSIDE: Hovedsiden.
MIN SIDE: Denne heter "Elevside" om man logger inn som registrert foresatt, og her kan man legge inn elevinfo, rette opp ev. skrivefeil i navn, legge til fødselsdato og legge til en foresatt til om man ønsker.
LOGUT: Klikk her for å logge helt ut av Superbasen.

ELEVINFO: Her ligger infoen foresatte eller eleven selv legger inn på min side/elevsiden. Instrumentinfo er en mulighet for oss å gradere elevenes instrumenter, og vil brukes mer aktivt etterhvert.
FORESATTE: Her ligger kontaktinfo som vi har på foresatte, og denne vil også instruktør ha tilgang til.
SUPERINSTRUKTØRENE AS: Vår adresse og kontaktinfo. 
SUPERINSTRUKTØR: Kort biografi om elevens instruktør med kontaktinfo.
UNDERVISNINGSMATERIELL: Her ligger de bøkene eleven bruker, og her legges også inn neste bok eleven skal bruke, så dersom dere lurer på hvilken bok dere skal skaffe finnes den her.
UNDERVISNINGSSTED OG TID: Her ligger det spesifisert hvor man har enetime og til hvilken tid, samt kart til undervisningssted.

SUPERSCORE (Kan være synlig eller skjult): Superscore kan like gjerne kalles fremgang. Superscore er et snitt av elevens forberedelse til time (i hvilken grad eleven har gjort lekser) og elevens innsats på selve enetimen. Man kan som foreldre selv velge om man ønsker å se eller skjule Superscore.
For noen er Superscore uvesentlig. Mottar du en score på din sønns teaterlek, hadde du nok stusset, men for oss som instruktører gir det oss mulighet til å ta tak i elever som skiller seg ut, både de som gjør det veldig bra, samt de som øver lite og da vil få en lavere Superscore. Det gir oss mulighet for å fange opp i begge retninger og er kun for internt bruk.

OPPMØTE: Her kan man sammenligne seg selv/eget barns oppmøte til enetime med snittet av alle Superelever, snittet til elever ved undervisningsstedet og snittet alle elevene til denne instruktøren.
OPPMØTEHISTORIKK: Her kan dere følge med på elevoppmøte.
EVALUERINGER:  Alle Superelever evalueres to gang pr. skoleår og disse sendes til registrerte foresatte eller eleven selv pr. epost. Tidligere evalueringer kan dere finne igjen her.
Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.30.29Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.30.29

Registrering av oppmøte og gradering av forberedelse/innsats

Instruktør registrerer elevoppmøte i Superbasen etter hver enetime:

  • T = Til stede 

  • F = Fravær med beskjed i forkant av timen 

  • U = Fravær uten beskjed i forkant av timen 

 
Når vi registrerer to påfølgende U'er blir vår administrasjon varslet automatisk og kan ta kontakt med foreldre for å minne om viktigheten av å gi beskjed om fravær i forkant for at ikke instruktør skal bli sittende å vente på elever som ikke møter til time. derfor er det viktig at foreldre, eller eleven selv om eleven er over 18 år, gir beskjed om fravær og/eller sykdom direkte til instruktør pr sms eller epost i god tid før enetimen. 

Dersom instruktør vet at neste elev ikke kommer, kan eleven før få utvidet tid og/eller eleven etter kan få slippe inn tidligere. Da får vi brukt tiden mer effektivt og korpsene slipper å betale for ubrukt undervisningstid. 

Fra skoleåret 2019/20 har vi gradert elever ut ifra hvor forberedt de stiller til time, og hvilken innsats de legger ned på selve timen. Instruktørene gjør dette i Superbasen når de legger inn oppmøte. I løpet av skoleåret 2020/21 gjør vi dette tilgjengelig for foreldre i Superbasen. Det er også mulig å skjule Superscore og gradering for de som ønsker dette.

Vi graderer forberedelse til time fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe lekser

  • 1 betyr at eleven har gjort noe lekser (omtrent det vi kan forvente iht. leksene som ble gitt)

  • 2 betyr at eleven har forberedt seg over hva vi kan forvente


Vi skal også registrere innsats på enetimen fra 0-2:

  • 0 betyr at eleven ikke har gjort noe på timen (sjeldent) eller av en eller annen grunn saboterer timen, stikker av eller det skjer noe som vi må ta tak i om det skjer to påfølgende ganger

  • 1 betyr at eleven har vist en innsats omtrent som vi kan forvente

  • 2 betyr at eleven har jobbet bedre enn hva vi kan forvente

Vi graderer IKKE ferdighetsnivå, kun forberedelse og innsats og vi tar hensyn til at dette er en fritidsaktivitet.

Vi anbefaler også å lese daglig leder Stian Larssens bloggpost om egenøving. 

For de virkelig motiverte elevene er det også tips å hente hos fiolinist og prestasjonspsykolog Noa Kageyama i denne bloggposten.

 

Elevside med synlig Superscore

En snittelev vil ligge rundt 1,0 på forberedelse og gjerne litt over i innsats, men når vi setter Superscore legger vi sammen score for forberedelse og score for innsats, men vekter forberedelse (innsats MELLOM enetimene) 60 % og innsats PÅ enetime 40 % , dette for at det skal telle mer å øve hjemme enn å ha "stor innsats" på timen. Det er lettere å prestere sammen med instruktør på enetime i 20 eller 30 minutter enn det er å jobbe jevnt og trutt alene, uke ut og uke inn.

Det vi kaller Superscore kan gjerne være et synonym til ordet fremgang. Og det er det som er det sentrale her:

Vi ønsker at våre elever skal bli en bedre utgave av seg selv, ikke kjempe mot hverandre. Dette er musikk, følelser og engasjement, ikke tall og konkurranser.

Det viktigste for fremgang er jevne drypp med egenøving, fem minutter her og ti minutter der, da vil man gjerne score noe over 1,0 i Superscore.

Om du klikker Vis Superscore på elevsiden, vil denne utvides og Superscore vises som i bildet under. Da dukker det opp tre ekstra parametre hvorav det første, Superscore, er snittet av forberedelse og innsats.

SUPERSCORE: Her blir elevens Superscore synlig. Husk at Superscore kan forklares som fremgang, så dersom eleven har 1,0 eller høyere betyr det at eleven ligger an til en "normal" fremgang. Ligger eleven under 1,0 i Superscore betyr det som regel at eleven øver for lite, snakk med elevens instruktør om dette eller ring vår adm. om dere ikke ønsker å ta dette opp direkte.

Under Superscore kan man også se gjennomsnittet til alle våre Superelever, gjennomsnittet til elevene til din/ditt barns instruktør og snitt for det undervisningsstedet hvor eleven har undervisning. Superscore er vektet slik at forberedelse til time teller 60 %, mens innsats på time teller 40 %.

FORBEREDELSE TIL TIME: Her kan man sammenligne seg selv/eget barns forberedelse til time med snittet av alle Superelever, snittet til elever ved undervisningsstedet og snittet alle elevene til denne instruktøren.
INNSATS PÅ TIME: Her kan man sammenligne seg selv/eget barns innsats på enetimen med snittet av alle Superelever, snittet til elever ved undervisningsstedet og snittet alle elevene til denne instruktøren.
 

Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.34.22Skjermbilde 2021-02-23 kl. 13.34.22