piano

Har du et ønske om å beherske verdens mest komplette instrument? Instumentet som både kan spille solo og akkorder og i tillegg være inngangsporten til den komplette forståelsen av musikkteori?

 Pianoet har lange tradisjoner innenfor de fleste musikksjangrene i verden. Instrumentet åpner opp for en verden full av musikalske muligheter! Etter at du har lært deg det grunnleggende, så er det helt opp til deg selv hvilken sjanger du har lyst til å jobbe med enten det er sjangre innenfor klassisk, pop, rock, blues eller jazz. 

Som pianoelev på superinstruktørene vil du lære om alle de forskjellige rollene en pianist kan ha i forskjellige typer musikalske settinger. Uansett sjanger vil du lære det grunnleggende du trenger når det gjelder teknikk, notelære og gehør. 

Piano er også den naturlige innfallsporten hvis du vil jobbe med komposisjon, arrangering og/eller musikkproduksjon (f.eks ved bruk av musikkprogrammet Logic).

Lærer du deg det grunnleggende på pianoet kan du, selv som nybegynner-pianist, være i stand til å begynne å uttrykke deg kreativt, f.eks ved bruk av et musikkprogram.