www.superinstruktorene.no

Supergaranti

Hva gjør en instruktør til en Superinstruktør?

 

S - Standard
Vi jobber for at hver time hos oss skal gi gode opplevelser og økt mestringsglede. Timene følger standardiserte pedagogiske og sosiale rammer som også gir instruktør frihet til å påvirke undervisningen.
 
U- Undervisning med klare mål
Vi underviser med klare mål og følger egne fagplaner for hver instrumentgruppe.
 
P- Profesjonelle holdninger og gode rutiner
Våre instruktører er tilstede for eleven og ser at eleven er den viktigste på timen. En Superinstruktør yter mer enn hva som forventes, og en Superinstruktør kommer når han skal. Forrige skoleår underviste vi 6500 klokketimer, og undervisningen gikk som planlagt i 99,7 % av all avtalt undervisning. Det viser at våre rutiner ved sykdom og annet fravær virker som de skal.
 
E - Engasjert og empatisk
Noen ganger er det engasjementet til instruktøren som driver elevene videre når de mest av alt har lyst til å slutte. Empatiske Superinstruktører evner ofte å hjelpe elevene over kneika
 
R - Ressurssterk
Våre Superinstruktører har lang erfaring med undervisning og utøvende virksomhet på profesjonelt nivå. Dette er en forutsetning for at undervsiningen skal være tidsriktig og samtidig gjenspeile instrumentets historie. Våre Superinstruktører er ressurssterke og kan dra veksel på store nettverk med bred fagkompetanse.