www.superinstruktorene.no

Saksofon

sax

Saksofonen er et musikkinstrument som er mye brukt i ulike former for musikk. I alt fra jazz, blues, ulike former for populærmusikk og storband til korps, klassiske saksofonensembler og i symfoniorkester har saksofon vært brukt. Saksofonen ble oppfunnet av den belgiske klarinettisten og instrumentmakeren Adolphe Sax rundt midten av 1840-årene. Til tross for at selve instrumentet som regel er laget av messing tilhører instrumentet treblåsfamilien. Dette fordi man kan si at den er utviklet etter prinsipper hentet fra klarinetten. Både klarinetten og saksofonen produserer nemlig lyd med et rørblad som er festet til et munnstykke. Rørbladet er som oftest en treflis tilvirket av bambus og det er når denne settes i vibrasjon av luftstrømmen at lyden oppstår. Ved å trykke på klaffer og knapper på instrumentkroppen manipulerer utøveren lengden på den sylindriske instrumentkroppen som i sin tid påvirker tonehøyden.

Hovedsaklig deles saksofonfamilien inn i 4 medlemmer: sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon. Sopransaksofonen klinger høyest i tonehøyde og er stemt i bess. Altsaksofonen er større enn sopransaksofonen og klinger derfor litt dypere. Den er stemt i ess. Tenorsaksofonenen er større enn altsaksofonen og er stemt i bess, altså en oktav lavere enn sopransaksofonen. Lavest i tonehøyde er barytonsaksofonen som er stemt i ess, altså en oktav lavere enn altsaksofonen.

På grunn av den tilsynelatende logiske oppbygningen av klaffsystemet kan utøvere raskt nå et relativt høyt nivå på kort tid.


Saksofonundervisning

I saksofonundervisningen fokuseres det på ulike strategiske øvelser for å utvikle elevens ferdigheter på instrumentet. Tekniske nyanser i muskulaturen rundt munnen, munnhulen og magen er faktorer som påvirker lydproduksjonen på instrumentet. En fellesbetegnelse for dette er embouchure. Sammen med generell notelære er arbeid med en bevisstgjøring av dette en viktig del av saksofonundervisningen.

Ved å stimulere til utvikling av elevenes tekniske ferdigheter på musikkinstrumentet kan det i neste omgang fokuseres på sjangerforståelse hos eleven slik at eleven får et bevisst forhold til hvordan instrumentet kan brukes i ulike sammenhenger. Dette (håper jeg) kan danne et utgangspunkt for mye glede både for utøver og lytter.


 

Du er her: Hjem Kurs Musikkskole Saksofon