www.superinstruktorene.no

Fløyte

flute

Tverrfløyte

Tverrfløyten kategoriseres som et treblåsinstrument, da den opprinnelig ble laget av tre. Selve navnet på denne typen fløyte kommer av at den holdes til side under spilling. En tverrfløyte har stort sett et toneomfang fra c1 (eventuelt lille h med h-fot) til c4. Det er mulig å spille toner også over dette, men i vestlig kunstmusikktradisjon blir dette svært sjeldent benyttet. Selve tverrfløyten består av tre deler som settes sammen, disse kalles hode (eventuelt munnstykke), kropp og fot. Det finnes flere forskjellige typer fløyter i tillegg til den kanskje mest utbredte tverrfløyten i C:

• Piccolofløyte – er en del mindre enn tverrfløyten, oftest også stemt i C og med samme grep, men klinger en oktav over.

• Altfløyte – lengre enn tverrfløyten, oftest stemt i G og klinger da altså en kvart dypere enn tverrfløyten og er da altså et transponerende instrument. Kan ha bøyd munnstykke for å gjøre det enklere for fløytisten å nå alle klaffene.

• Bassfløyte – kan være rundt dobbelt så lang som en tverrfløyte, oftest også stemt i C, men klinger én oktav dypere. Munnstykket er stort sett bøyd da instrumentet er nokså stort. Bassfløyta brukes stort sett i fløyteensambler, da lyden ofte er ganske svak og dermed kan bære lite i et (større) orkester.

Det finnes i tillegg fløyter som kontrabassfløyte, subkontrabassfløyte og hyperbassfløyte, men disse er svært lite utbredt.

Bilde av fløytefamilien med bassfløyten øverst, altfløyten, tverrfløyten og piccolofløyten nederst.

Historikk

Fløyte er kanskje et av de eldste instrumentene som finnes og ble brukt til forskjellige formål som signalisering, lokking av dyr, o.a. i tillegg til spilling av melodier av mer underholdende karakter. Den eldste fløyten som er blitt funnet så langt er en fløyte laget av et bein tilhørende en ung hulebjørn, med to til fire hull, funnet i Divje Babe i Slovenia og dateres å være rundt 43 000 år gammel.

Utgangspunktet til dagens tverrfløyte var blant annet traversofløyten, som også var en fløyte holdt til siden, hovedsakelig produsert av tre og den hadde bare hull man dekket med fingrene.Utfordringen med denne typen fløyte var at den ikke bar godt nok i orkestersammenheng, og derfor ble den ofte erstattet med blokkfløyte. I 1847 utviklet Theobald Boehm et klaffesystem og tok patent på et nokså revolusjonerende og nytt fløytedesign som fremdeles danner et utgangspunkt for utformingen av tverrfløyten. I ettertiden er treverket blitt erstattet med forskjellige typer metall for å blant annet forsterke lyden, men også grunnet enklere vedlikehold. I dag brukes tverrfløyten i mange sammenhenger, deriblant korps, orkester, band og solistisk.

Bilde av en traversofløyte, laget i tre med bare én klaff for lillefingeren ellers bare hull. Etter hvert ble det lagt til flere klaffer, men det var først Boehm som patenterte et revolusjonerende klaffesystem.

 

Vektlegging i fløyteundervisning

Fløyteinstruksjon er veldig individuell, da den tilpasses oftest til enkelteleven og instruktører vektlegger forskjellig i sin undervisning. Det kan likevel trekkes frem enkelte hovedpunkter som er relativt gjennomgående innen fløyteundervisning. Først begynner man ofte med å forsøke å få en tone i fløyten, og her kan det være viktig å være tålmodig og være forberedt på at dette kan i enkelte tilfeller ta litt tid. Får å få til en tone må man lære seg å treffe munnhullet i en bestemt vinkel med luftstrømmen. Etter hvert som tonen begynner å komme, kan det være viktig å etablere en god holdning under spillingen, slik at man står eller sitter i en god posisjon. Videre lærer man ofte forskjellige grep og blåse- og spilleteknikker.

Du er her: Hjem Kurs Musikkskole Fløyte