Siste skoleår underviste vi 99,7 % av alle avtalte oppdrag. Skoleåret 2015/2016 underviste vi 97,3 % av alle avtalte oppdrag.

Hvorfor lykkes vi?

(Forutenom at vi sitter på Norges lengste oppdaterte vikarliste med over 600 instruktører?)

Supermetoden legger rammene for mestringsglede og samspill. Vi tilbyr nå våre tjenester over hele landet. Dette er et lite utvalg av hva vi hjelper ditt skolekorps med:

 • Faste instruktører til alle korpsinstrument
 • Alle elever evalueres skriftlig etter hvert semester
 • Effektiv SMS-varsling ved instruktørvikar, ved oppstart og ved justering av timeplan
 • Vikartjeneste som skaffer ditt korps vikar på dagen, både dagsvikariater og lengre oppdrag
 • Seminarer, instruktører til en eller alle instrumentgruppene
 • Dirigenter på alle korpsnivåer, både vikarer og faste
 • "All inclusive-pakken" Vi overtar drift av all instruksjon og direksjon korpset ditt måtte trenge og setter opp all undervisning, alt samspill og alle konserter og seminarer slik dere ønsker det
 • Flere former for standardiserte rekrutteringsopplegg som gir resultater, sammensatt ut fra deres behov
 • Vi hjelper dere både med å organisere loppemarkedet slik at dere får inn mer penger og vi hjelper dere å søke støtte hos lokale og landsdekkende fond/næringsliv/tilskuddsordninger
 • Om dere ikke trenger instruktører fra oss, trenger dere kanskje en bistand til å sette timeplaner, ordne det administrative rundt samspill, huskonserter, julekonserter og 17. mai. Vi følger opp med epost og grundig sms-varsling.
 • Vi gjør ressurspersoner tilgjengelige for dere. Vi kan sitte som en del av korpsstyret dersom dere mangler kompetente/aktive styremedlemmer.

 

Vi samarbeider med de flinkeste og mest engasjerte instruktørene slik at du kan være trygg på at du får undervisning av en virkelig Superinstruktør!